atljfh

atljfh

atljfh

شناسایی کارکرد کلیدی پروتئین مرتبط با بیماری ALS

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۰۸ ب.ظ
cpgosj

مشخص شده است که پروتئین مرموزی به نام FUS، جزیی از سیستم تنظیم‌کننده‌ی کارکرد ژنی در سلول‌ها است.Arrayمنبع

  • atljfh atljfh